Carrer Panamà 38 

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel: +34 93 590 00 31 

apexing@apexing.com

Avís Legal

Els nostres serveis principals

APEX Ingenieros SLP aplica la seva metodologia de Direcció Integrada de Projecte en la realització de projectes de molt diversa activitat. Principalment desenvolupa els seus serveis en els següents camps:

Estudis Previs:
• Solucions funcionals
• Estudis d’implantació
• Estudis logístics

Obra Civil:
• Naus industrials
• Magatzems automàtics i convencionals
• Centres logístics
• Edificis d’oficines
• Edificis comercials

Instal·lacions:
• Instal·lacions elèctriques en alta, mitja i baixa tensió
• Instal·lacions de ventilació, calefacció i aire condicionat
• Instal·lacions d’aire comprimit, aigua i vapor
• Instal·lacions contra incendis
• Instal·lacions de seguretat
• Instal·lacions de telecomunicacions

Projectes Administratius:
• Llicències i comunicacions ambientals
• Plans d’emergència o d’autoprotecció
• Estudis de seguretat i salut
• Legalització d’instal·lacions

ACTIVITATS