Carrer Panamà 38 

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel: +34 93 590 00 31 

apexing@apexing.com

Avís Legal

  • Indústria de conformació de xapa en fred galvanitzada i productes auxiliars en xapa. Oficines generals de producció amb serveis socials, vestidors, infermeria, etc. Superfície 10.700 m². Cervera (Lleida).
  • Ampliació de la nau de producció per a la fabricació de panells i perfils. Ampliació de la nau d’emmagatzematge de bobines. Nau de dipòsits i additius.Superfície 5.400 m². Cervera (Lleida).

REFERÈNCIES

Europerfil, S.A.

< Tornar