Carrer Panamà 38 

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel: +34 93 590 00 31 

apexing@apexing.com

Avís Legal

  • Avantprojecte de redistribució de fàbrica. Cornellà de Llobregat (Barcelona).
  • Ampliació del magatzem de producte acabat i zona d’expedició. Superfície 1.400 m². Cornellà de Llobregat (Barcelona).
  • Projecte de climatització de les naus de producció. 62.700 m³/h, 636.000 kcal/h. Cornellà de Llobregat (Barcelona).
  • Instal·lacions de protecció contra incendis. Cornellà de Llobregat (Barcelona).
  • Projecte de rehabilitació de l’edifici adminsitratiu. per a la implantació de la divisió de Codificació incloent reforç estructural, rehabilitació de coberta i climatització general d’oficines. Cornellà de Llobregat (Barcelona).

REFERÈNCIES

Germark, S.A.

< Tornar